CaspiaLiLi x Odette Jewelry拍攝花絮

簡約時尚的服裝 x 細緻的飾品搭配
加上麻豆的100分的表現
一切都好完美~~~

#時尚柔霧妝感
#歐美挑染髮色

《商業》CaspiaLiLi x Odette Jewelry

《商業》CaspiaLiLi x Odette Jewelry

《商業》CaspiaLiLi x Odette Jewelry

《商業》CaspiaLiLi x Odette Jewelry 《商業》CaspiaLiLi x Odette Jewelry 《商業》CaspiaLiLi x Odette Jewelry 《商業》CaspiaLiLi x Odette Jewelry  《商業》CaspiaLiLi x Odette Jewelry  《商業》CaspiaLiLi x Odette Jewelry 《商業》CaspiaLiLi x Odette Jewelry